Vzdělání a profesionální příprava

Projekt MotulEvo předpokládá tři etapy školení, zaměřené na zvýšení úrovně kompetence zákazníků při práci s přístrojem.

MotulEvo basic 

MOTUL zajiští technické a obchodní zdůvodnění předností použití přístroje na proplach a výměnu oleje v automatické převodovce. V rámci projektu se poskytuje důkladná informace o všech produktech a službách.

MotulEvo essential 

Tento modul zahrnuje obecné podmínky fungování přístroje a praktické školení vč. výměny zkušeností, rad, tipů a doporučení.

MotulEvo expert 

Celkové školení se skládá ze 4-tříměsíčních modulů. Každý modul představí účastníkům konkrétní typ automatické převodovky z pohledu teorie a praxe. Každý kurz předpokládá omezený počet účastníků - max. 10. Každý z kurzů je dvoudenním kurzem a předpokládá 18 hodin výkladu. Na konci každého kurzu každý účastník získává certifikát o absolvování.

Know more about MotulEvo trainings